Les våre

salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for kjøp av billetter til Techfwd 2024 – Helgeland Havbrukskonferanse gjennom nettstedet fwdexpo.no. Forbrukerkjøp over Internett reguleres av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og ehandelsloven, som gir forbrukeren ufravikelige rettigheter.

DetSalgsbetingelser for fwdexpo – Helgeland havbrukskonferanse

1. Generelt Disse salgsbetingelsene gjelder for kjøp av billetter og andre tjenester til Helgeland havbrukskonferanse via nettsiden til fwdexpo.

2. Partene Selger:

  • Navn: fwdexpo AS
  • Organisasjonsnummer Sentrum Næringshage som eier fwdExpo og Havbruksnettverk Helgeland 983 652 824
  • Adresse: Øyvind Lambes Vei 55 8803 Sandnessjøen
  • E-post: christian@fwdexpo.no
  • Telefon: +47 916 464 98

Kjøper er den personen som foretar bestillingen.

3. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av informasjonen selger gir om kjøpet i bestillingsløsningen på nettsiden, eventuelt direkte korrespondanse mellom partene, og disse salgsbetingelsene.

4. Pris Alle priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

5. Betaling Betaling skjer via Vipps, Stripe eller faktura. Ved bruk av Vipps vil beløpet bli trukket fra din konto ved bekreftelse av kjøpet. fwdexpo AS benytter sikre betalingsløsninger for å sikre trygg transaksjon.

6. Levering Etter fullført betaling vil billetten bli sendt til den e-postadressen som er oppgitt ved bestilling. Ved behov for ombooking eller avbestilling må dette gjøres senest 14 dager før arrangementet. Ved avbestilling innen 01.09.24 vil beløpet bli refundert, fratrukket et administrasjonsgebyr på 10% av billettprisen. Ved avbestilling etter 01.09.24 vil beløpet bli refundert, fratrukket et gebyr tilsvarende 50% av billettprisen/kjøpesummen. 

7. Personvern Personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lover og regler. For mer informasjon, se vår personvernerklæring på nettsiden.

8. Angrerett I henhold til angrerettloven er kjøp av billetter til arrangementer unntatt fra angrerett. Dette betyr at kjøper ikke har rett til å angre på kjøpet etter at bestillingen er gjennomført og bekreftet.

9. Bruk av billetten Billetten er personlig og kan ikke overdras til andre uten skriftlig samtykke fra selger. Kjøper er ansvarlig for å oppgi riktig informasjon ved bestilling.

10. Mangel ved tjenesten Ved eventuelle mangler eller feil ved tjenesten, skal kjøper innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget, kontakte e-post: christian@fwdexpo.no. Ved berettiget reklamasjon vil kjøper ha rett til omlevering eller prisavslag.

11. Ansvarsbegrensning fwdexpo er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler ved tjenesten, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side.

12. Endringer i vilkårene fwdexpo forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene. Endringer vil ikke påvirke bestillinger som allerede er bekreftet av selger.

13. Force majeure Er fwdexpo forhindret fra å levere tjenesten som avtalt grunnet omstendigheter utenfor vår kontroll (force majeure), bortfaller selgers forpliktelser i den perioden hindringen varer.

14. Konfliktløsning Ved eventuell tvist skal partene søke å løse saken i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan saken bringes inn for Forbrukertilsynet eller for domstolene i Norge.

15. Kontaktinformasjon For spørsmål vedrørende kjøp, vennligst kontakt oss på:

Disse vilkårene er sist oppdatert [27.06.24].

Hva er fwdexpo?

FwdExpo er et konferansekonsept skapt for utvikling og innovasjon i havbruksnæringen. 
Konferansens skal være en møteplass for å fremme samarbeid og utfordre morgendagens utfordringer i næringen. 

Konferansen skal være en plattform hvor ideer vokser, relasjoner bygges og fremtidige trender formes. 

Konferansens skal være med å gjøre Helgeland til mulighetens Land – der hvor fremtidens havbruksnæring har anker. 

 

10+

Utstillere

Kontakt oss

Frida Tradin
frida@fwdexpo.no
Tel: 993 76 245 

 

Fredrik Nordøy
fredrik@fwdexpo.no
Tel: 907 56 090