Les våre

salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for kjøp av billetter til Techfwd 2024 – Helgeland Havbrukskonferanse gjennom nettstedet fwdexpo.no. Forbrukerkjøp over Internett reguleres av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og ehandelsloven, som gir forbrukeren ufravikelige rettigheter.

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger anses inngått når kjøper har mottatt en ordrebekreftelse fra selgeren. Ordrebekreftelsen sendes elektronisk til den e-postadressen kjøperen har oppgitt ved bestillingen.

2. Pris

Alle priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift (mva) med mindre annet er spesifisert. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

3. Betaling

Betaling skjer gjennom de oppgitte betalingsalternativene på nettsiden. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

4. Levering

Billetter leveres elektronisk til den e-postadressen kjøperen har oppgitt ved bestilling. Levering anses som fullført når billetten er mottatt av kjøper.

5. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når kjøperen, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 5.

6. Angrerett

Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av billetter til arrangementer som avholdes på en bestemt dato eller periode. Dette er i henhold til angrerettloven § 22 (m).

7. Reklamasjon

Ved feil eller mangler ved billetten må kjøper innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget, kontakte selger og gi beskjed om dette. Reklamasjon må skje senest to måneder etter at feilen ble oppdaget.

8. Personopplysninger

Selger behandler persondata i samsvar med personopplysningsloven. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

9. Endring av vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene. Endringer vil bli kunngjort på selgers nettside og anses som akseptert av kjøper ved ny bestilling.

10. Lovvalg og verneting

Kontrakten reguleres av norsk lov. Eventuelle tvister skal løses ved kjøperens verneting, det vil si der kjøperen har sin bopel.

For mer informasjon om forbrukerkjøp over Internett og dine rettigheter, kan du besøke Forbrukertilsynets nettside​ (Forbrukertilsynet)​​ (Forbrukertilsynet)​.

Hva er fwdexpo?

FwdExpo er et konferansekonsept skapt for utvikling og innovasjon i havbruksnæringen. 
Konferansens skal være en møteplass for å fremme samarbeid og utfordre morgendagens utfordringer i næringen. 

Konferansen skal være en plattform hvor ideer vokser, relasjoner bygges og fremtidige trender formes. 

Konferansens skal være med å gjøre Helgeland til mulighetens Land – der hvor fremtidens havbruksnæring har anker. 

 

|

130+

Deltakere

10+

Utstillere

Kontakt oss

Frida Tradin
frida@fwdexpo.no
Tel: 993 76 245 

 

Fredrik Nordøy
fredrik@fwdexpo.no
Tel: 907 56 090