event-countdown-pro

08:30 - 09:30 Storsalen

Åpning/Registrering/Messe

09:30 - 09:45 Storsalen

Åpning av konferansen

09:45 - 10:00 Storsalen

Hilsningstale ved Statssekretær

Tomas Norvoll Tomas Norvoll Statssekretær DFD
10:00 - 10:20 Storsalen

Storsmolt

10:20 - 10:40 Storsalen

DNB

Dag Sletmo Dag Sletmo SVP/Client Advisor | DNB
10:40 - 11:10 Messeområdet

Pause

23:10 - 23:30 Storsalen

LetSea

Skriv detaljer om foredraget

Lars Føsker & Carl Fredrik Theimann Lars Føsker & Carl Fredrik Theimann Forskningsleder - Teknologi | Leder Forsentral
11:30 - 11:45 Storsalen

TBA

11:45 - 12:00 Storsalen

TBA

Fiskevelferd

Kunstig inteligens

Ideutvikling

Smolt er større nå enn før, men er den sterkere?

Vekst i havbruksnæringen

Bolyst - rekruttering