Siden er under utvikling. Feil og mangler kan forekomme.

Hvilke råstoff vil forme bransjen fwd?

VELKOMMEN TIL ÅRETS
MØTEPLASS PÅ HELGELAND

 

Hvilke råstoff vil forme bransjen fwd?

VELKOMMEN TIL

ÅRETS

MØTEPLASS

PÅ HELGELAND

 

19. Oktober 2023

Sandnessjøen

Storsalen | Kulturbadet 

Fremtidens fiskefôr

Konferanse om fremtidens fiskefôr der vi utforsker innovative løsninger for å oppnå bærekraftig kilder til fiskefôr.

 

Innovasjon

Havbruksnæringen har oppnådd  anerkjennelse for sin omfattende forskningsdrevne kunnskapsutvikling og nyskapning.  Til tross for disse prestasjonene står industrien overfor en variert rekke utfordringer og fremvoksende muligheter som nødvendiggjør kontinuerlig forskningsarbeid og innovasjonsinnsats

Hvilke råstoff?

Hvilket råstoff vil dominere i fiskefôr? Råstoffene som velges for å produsere fiskefôr vil spille en avgjørende rolle i å forme næringens retning og bærekraftige utvikling.

Torsdag

19. oktober

Fremtidens fiskefôr

Årets konferanse retter søkelyset mot bærekraftig fôr. Regjeringen har i langtidsplanene for forskning og høyere utdanning satt mål om at alt fôr til oppdrettsfisk skal komme fra bærekraftige kilder.
For å sikre en bærekraftig fremtid må det utvikles nye klima- og miljøvennlige løsninger.
Delta på konferansen og møt forskere, fagfolk og viktige næringsaktører.

Hvordan kan vi sammen komme et steg videre i den grønne omstillingen? 

Foredragsholdere

Torstein Kristensen

ScaleAQ

Dag Sletmo

DNB SEAFOODS

Sigve Nordrum
AKER BIOMARINE
EVP Animal Health and Nutrition

Ida G Aursand
Senior Forretningsutvikler SINTEF

Vegard Denstadli
Teknisk direktør 
Biomar

Leonore Olsen
Forretningsutvikler
Kystinkubatoren

Våre partnere

OM feedFWD

Havbruksnettverk Helgeland står bak Helgeland havbrukskonferanse. Vi lager det som skal være en ledende årlig  konferanse for kystnæringen.

Kystnæringen på Helgeland har lang historie og har vært en sentral del av økonomien i regionen i mange år. 

Helgeland havbrukskonferanse 2023 vil handle om fôr. Derav navnet feedFWD. Hvile råstoff vil forme bransjen fremover?

Priser

Medlem i Havbruksnettverket 990.-
Standard konferansebilett 1490.-

Konferansebilett og middag 2190.-

Teknisk ansvarlig:

Kontakt FWD EXPO

Email

frida@snhh.no

Telefonnummer

(0047) 993 76 245